AKTUELLT I KORRFABRIKEN 2006

2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    
5 DECEMBER 2006
Årets första skidtur. Kiruna är insvept i en riktig tomtevinter. Arbetet med Gröna qvinnor går mot sitt slut.
Tio månaders arbete med organisation och medlemskommunikation har givit gott resultat.

 12 OKTOBER 2006

Sitter ner med Tjejjouren Kiruna för att bistå med layout för affischer och foldrar, glad över förtroendet.


‹ TillbakaAKTUELLT I KORRFABRIKEN      VÄNNER OCH VÄLGÖRARE